Checklista inför begravning

En begravning innehåller en mängd olika moment och detaljer. Att planera och tänka igenom alla de alternativ som finns är en förutsättning för att begravningen ska bli så personlig och passa den döde och de efterlevande så bra som möjligt. Här följer en checklista över detaljer som kan vara bra att ha tänkt igenom innan planeringsmötet på begravningsbyrån. Alla punkterna finns beskrivna i skriften ”Begravningen – ett minne för livet” som du kan få översänd av eller hämta på begravningsbyrån inför besöket.

Kanske finns det önskemål från den avlidne

 • Dokumenterade önskemål (Kyrklig eller borgerlig begravning, dokument typ Mina Önskemål, Önskemål inför livets slut eller Livsarkivet)
 • Muntligt uttalade önskemål

För er som tar hand om begravningen

 • Kyrklig eller borgerlig begravning
 • När önskas begravningen äga rum
 • Begravning i enskildhet
 • Tacksägelse, Själaringning
 • Kremation eller jordbegravning
 • Minnesstund
 • Önskemål om annons, utformning av annons
 • Utformning av ceremoni; psalmer, eventuell solosång
  in- och utgångsmusik
 • Blommor, program
 • Hjälp med kontakter
 • Personligt avsked
 • Typ av kista och urna
 • Hur vill ni att den avlidne skall vara klädd
 • Lägga med något i kistan (tex barnteckning, brev, fotografi, bibel, annat)
 • Gravplats; gravplats, askgravlund, minneslund, spridning i havet
 • Gravsten
 • Bouppteckning

Minnesgåvor

 • Önskemål från den döde
 • Intressen/livsgärning
 • Bidrag till forskningsändamål