Vid dödsfall

Hur gör jag nu?

Vad gör man när någon anhörig av avlidit? En av de första sakerna är att kontakta en begravningsbyrå. Som auktoriserad begravningsbyrå är vi på Stigssons ett tryggt val. Du får omtanke och ett stort engagemang som ofta är till hjälp i en svår stund. Ni boka tid för besök hos oss på begravningsbyrån eller så kommer vi hem till er.

Här har vi samlat information om vad du som anhörig bör känna till. Vad du kan göra själv och vad du kan behöva hjälp med. Vi vill också berätta om vilka tjänster vi kan erbjuda, lite om traditionerna på orten, kostnader som uppstår i samband med en begravning och mycket annat. Det är en hel del information och du behöver inte läsa allt nu. Mycket av det som skall göras kan nästan alltid vänta ett litet tag. Du behöver inte bestämma allt för begravningen omedelbart utan avvakta tills du samlat dina tankar och fått stöd och hjälp från din närmaste omgivning. Gravsättning och kremation skall enligt lag äga rum inom en månad, så det är ganska gott om tid.

Kontakta anhöriga och vänner

Det är naturligt att man så snart som möjligt kontaktar anhöriga och vänner och meddela vad som har hänt. Var samtidigt inte rädd för att be om hjälp och stöd. Det är en förmån att ha några som man kan prata med och dela sorgen med. De flesta brukar också bli tacksamma om de kan bidra på något sätt, till exempel med vardagliga saker som att handla och laga mat.

Andra kontakter

Saknar du någon närstående att prata med så finns det andra som är beredda att stödja dig. Du kan till exempel kontakta sjukhusprästen, sjukhusets kurator, församlingsprästen eller distriktsläkaren. Kontaktuppgifter till din församling och till jour finns i telefonkatalogen.

Saker som du kanske måste ordna snarast

Det finns en del som du som närstående måste ta ansvar för. Det kan till exempel vara att ordna så att någon ser till en bostad som står tom, tömmer kylskåp och tar hand om husdjur. Misstänker du att det kan bli oenighet bland de anhöriga om till exempel bouppteckningen, är det bra om en utomstående person finns med när du är i bostaden. Det är inte lämpligt att ta med sig någonting därifrån. Om den avlidne hade tillhörigheter på sjukhuset bör du hämta ut dem, om du inte redan gjort det. Kontakta i så fall personalen på avdelningen.

Låt barn och ungdomar delta

Vuxna vill ibland hålla barn och ungdomar utanför det som händer efter ett dödsfall. Det sker i all välmening, men vad barn behöver är stöd att klara det som hänt, inte skydd från det. Att förbereda det avsked som en begravning innebär betyder lika mycket för barn som för vuxna. Ju äldre barnen är desto större är i allmänhet deras behov att få vara med och påverka.

Läs skriften ”Hur gör jag nu”

Att mista en nära vän eller anhörig är en av livets mest omvälvande händelser. Därför är det helt naturligt att du just nu känner dig osäker och orolig inför sådant som du ska ta hand om. I skriften Hur gör jag nu tar vi upp många av dessa frågeställningar och besvarar dem. Skriften finns att beställas kostnadsfritt från SBF eller läs den i PDF-format.