Jour dygnet runt:
0431-71600

Minnesgåvor

Ofta refererar anhöriga till olika välgörande ändamål, exempelvis i dödsannonsen. Genom att skänka pengar till en minnesfond hedrar du den bortgångne och de anhöriga. Det kan röra sig om Rädda Barnen, Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden med flera. . Det enklaste sättet att skänka en gåva är via den avlidnes minnesrum här på hemsidan. Ni kan även ringa, besöka fondens hemsida eller göra en insättning direkt till fondens plusgironummer.

När insättningen görs direkt till fondens plusgironummer

Följande är då viktigt att du skriver på inbetalningskortet, för att din gåva skall bli noterad och för att minska de administrativa kostnaderna:

  • Namn på den avlidne
  • Var begravningen skall äga rum
  • Eventuell hälsning
  • Vem/vilka gåvan är ifrån
  • Att minnesbladet skall skickas till din Begravningsbyrå

Jour dygnet runt