Jour dygnet runt:
0431-71600

Hur gör jag nu

Kontakta anhöriga och vänner

Det är naturligt att man så snart som möjligt kontaktar anhöriga och vänner och meddela vad som har hänt. Var samtidigt inte rädd för att be om hjälp och stöd. Det är en förmån att ha några som man kan prata med och dela sorgen med. De flesta brukar också bli tacksamma om de kan bidra på något sätt, till exempel med vardagliga saker som att handla och laga mat.

Andra kontakter

Saknar du någon närstående att prata med så finns det andra som är beredda att stödja dig. Du kan till exempel kontakta sjukhusprästen, sjukhusets kurator, församlingsprästen eller distriktsläkaren. Kontaktuppgifter till din församling och till jour finns i telefonkatalogen.

Saker som du kanske måste ordna snarast

Det finns en del som du som närstående måste ta ansvar för. Det kan till exempel vara att ordna så att någon ser till en bostad som står tom, tömmer kylskåp och tar hand om husdjur. Misstänker du att det kan bli oenighet bland de anhöriga om till exempel bouppteckningen, är det bra om en utomstående person finns med när du är i bostaden. Det är inte lämpligt att ta med sig någonting därifrån. Om den avlidne hade tillhörigheter på sjukhuset bör du hämta ut dem, om du inte redan gjort det. Kontakta i så fall personalen på avdelningen.

Jour dygnet runt