Minnesgåvor

Ofta refererar anhöriga till olika välgörande ändamål, exempelvis i dödsannonsen. Genom att skänka pengar till en minnesfond hedrar du den bortgångne och de anhöriga. Det kan röra sig om Rädda Barnen, Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden med flera. . Det enklaste sättet att skänka en gåva är via den avlidnes minnesrum här på hemsidan. Ni kan även ringa, besöka fondens hemsida eller göra en insättning direkt till fondens plusgironummer.

När insättningen görs direkt till fondens plusgironummer
Följande är då viktigt att du skriver på inbetalningskortet, för att din gåva skall bli noterad och för att minska de administrativa kostnaderna:

  • Namn på den avlidne
  • Var begravningen skall äga rum
  • Eventuell hälsning
  • Vem/vilka gåvan är ifrån
  • Att minnesbladet skall skickas till din Begravningsbyrå

Vanliga minnesfonder

Samtliga har sexsiffriga 90-konton, vilket innebär att de står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll och för lista med alla 90-konton finns dom på Svensk Insamlingskontroll hemsida.

Alzheimerfonden, Insamlingsstiftelsen
»Webbsida | »E-post | Tel: 020 30 11 30 | Plusgiro 901119-8

Amnesty International
»Webbsida | »E-post | Tel: 08-729 02 00 | Plusgiro 900072-0

Astma och Allergiförbundets Forskningsfond
»Webbsida | »E-post | Tel: 08-506 28 200 | Plusgiro 900374-0

Barncancerfonden
»Webbsida | »E-post | Tel: 020-90 20 90 | Plusgiro 902090-0

Cancerfonden-Riksföreningen mot cancer
»Webbsida | »E-post | Tel: 020-59 59 59 | Plusgiro 901986-0

Demensfonden, Stiftelsen
»Webbsida | »E-post | Tel: 08-658 52 22 | Plusgiro 900858-2

Diabetesförbundets Forskningsfond, Stiftelsen Svenska
»Webbsida | »E-post | Tel: 08-564 821 00 | Plusgiro 900901-0

Erikshjälpen
»Webbsida | »E-post | Tel: 0383-46 74 50 | Plusgiro 900928-3

Frälsningsarmén
»Webbsida | »E-post | Tel: 08-562 282 00 | Plusgiro 900480-5

Göteborgs Kyrkliga Stadsmission
»Webbsida | »E-post | Tel: 031-7553600 | Plusgiro 900170-2

Hjärnfonden, Insamlingsstiftelse
»Webbsida | »E-post | Tel: 020-523 523 | Plusgiro 901125-5

Hjärt-Lungfonden
»Webbsida | »E-post | Tel: 0200-88 24 00 | Plusgiro 901010-9

Hjärtebarnsfonden
»Webbsida | »E-post | Tel: 08-442 46 50 | Plusgiro 900587-7

Individuell Människohjälp
»Webbsida | »E-post | Tel: 046-32 99 30 | Plusgiro 900706-3

Lions hjälpfond
»Webbsida | »E-post | Tel: 0346-59901 | Plusgiro 901948-0

Läkarmissionen
»Webbsida | »E-post | Tel: 08-620 02 00 | Plusgiro 901718-7

Läkare utan gränser
»Webbsida | Tel: 010-199 33 00 | Plusgiro 900603-2

Neuroförbundet
»Webbsida | »E-post | Tel: 08-677 70 10 | Plusgiro 901007-5

Parkinsonförbundets Forskningsfond
»Webbsida | »E-post | Tel: 031-41 34 70 | Plusgiro 900794-9

Radiohjälpen
»Webbsida | Tel: 08-784 24 42 | Plusgiro 901950-6

Reumatikerförbundet
»Webbsida | »E-post | Tel: 08-692 58 00 | Plusgiro 900319-5

Rädda Barnen
»Webbsida | »E-post | Tel: 08-698 90 00 | Plusgiro 900100-9

Röda korset
»Webbsida | »E-post | Tel: 08-665 56 00 | Plusgiro 900800-4

Sjöräddningssällskapet
»Webbsida | »E-post | Tel: 031-29 00 90 | Plusgiro 900500-0

SOS-Barnbyar
»Webbsida | »E-post | Tel: 08-545 832 00 | Plusgiro 900203-1

Spädbarnsfonden
»Webbsida | »E-post | Tel: 0340-102 51 | Plusgiro 900212-2

STROKE-Riksförbundet
»Webbsida | »E-post | Tel: 08-97 06 30 | Plusgiro 900530-7

Svenska Kyrkan
»Webbsida | »E-post | Tel: 018-16 96 00 | Plusgiro 900122-3

Vi-skogen
»Webbsida | »E-post | Tel: 08-769 86 36 | Plusgiro 900508-3

Världsnaturfonden WWF
»Webbsida | »E-post | Tel: 08-624 74 00 | Plusgiro 901974-6