Jour dygnet runt:
0431-71600

Ekonomi och försäkring

Det finns flera alternativ att ordna så att det finns pengar till begravningen. Det vanligaste är att dödsboet, dvs den avlidne betalar begravningen. Det innebär att de efterlevande bestämmer begravningens omfattning och att begravningskostnaderna tas ur den avlidnes tillgångar. Saknar dödsboet tillgångar bekostas begravningen av den avlidnes hemkommun.

Vill man vara säker på att en viss summa pengar finns avsatta för den egna begravningen kan man teckna en begravningsförsäkring. Det bästa är att teckna en försäkring med sparande. Då kommer de premier man betalat varje år att finnas kvar även om man av olika anledningar slutar att betala försäkringen i framtiden.

Kostnaden för en begravningsförsäkring beror på hur gammal man är när man ansluter sig. Ibland kan man av hälsoskäl vara helt förhindrad att teckna livförsäkringar. Då kan en engångsinsättning vara ett alternativ.

Den försäkring vi erbjuder tillhör en av marknadens absolut bästa. Du är välkommen att kontakta oss på Stigssons Begravningsbyrå så sänder vi över fullständiga uppgifter om villkor och premiekostnader mm

När det inte finns pengar till begravningen

En vägledning hur man gör när det inte finns försäkring eller medel som täcker kostnaderna för begravningen. Läs broschyren här.

Jour dygnet runt