Jour dygnet runt:
0431-71600

Besöket hos oss

En begravning innehåller många olika moment och detaljer. Att planera och tänka igenom alla de alternativ som finns är viktigt för att begravningen ska bli precis så som ni efterlevande önskar. Det kanske även finns önskemål nedskrivna av den avlidne i form av Livsarkiv eller annat dokument.

Här följer en checklista över vad vi kommer att gå igenom på besöket hos oss.

 • Personuppgifter på den avlidne och ansvarig beställare
 • Dödsboets ekonomi
 • Begravningsförsäkring- Begravningsceremoni – när, var, hur
 • Gravsättning
 • Minnesstund
 • Kista och urna
 • Omhändertagande och personligt avsked
 • Blommor
 • Annons och minnessidor
 • Psalmer, in- och utgångsmusik, eventuell solosång
 • Programkort
 • Minnesprodukter
 • Gravsten
 • Sammanfattning

Jour dygnet runt